Het is heel jammer dat de festiviteiten op Koningsdag en 5 mei, en de herdenking op 4 mei helaas geen doorgang kunnen vinden op de manier zoals wij die als Oranjevereniging bedacht hadden en waarvoor wij al maanden (en voor 5 mei al 1,5 jaar) druk mee zijn. Ons bestuur is een ontzettend enthousiaste en gedreven groep mensen. Daarom zijn wij nu druk bezig met het vinden van alternatieven die in de richtlijnen van het RIVM en uiteraard de gemeente Haarlemmermeer passen.” Daarbij tekent OVB-voorzitter Esther Kranenburg -Kroon aan zij daarbij hetzelfde doel nastreven dat het behoud van de gezondheid van iedereen voorop staat.

Een van de doelstellingen van Oranjevereniging Beatrix is het verstevigen van de verbondenheid tussen de inwoners van Nieuw-Vennep: “Het is ontzettend mooi om te zien wat er nu allemaal gebeurt. Spontane muzieksessies bij de Westerkim en ’t Zomerpark, steun aan lokale ondernemers, hulp die in welke vorm dan ook aan elkaar geboden wordt. Dus Voor Elkaar, met elkaar en dan juist voor de mensen die het nu het hardst nodig hebben.”