OA4D 2020 – VERVALT

Beste deelnemer, vrijwilliger, sponsor, lezer,

Namens het bestuur van de OA4D berichten wij u als volgt.

Gezien de zojuist (in de persconferentie van 23 maart 2020) door de overheid genomen maatregelen, waarbij alle evenementen tot en met 1 juni 2020 verboden zijn, heeft het bestuur besloten de OA4D 2020 NIET DOOR TE LATEN GAAN.

Dit besluit is genomen met in acht neming van:
– het gegeven dat er tijdens de OA4D ruim 2.500 personen gelijktijdig aanwezig zijn op het plein van het Herbert Vissers College
– we nu niet weten of dit tegen die tijd al verantwoord is en
– de vele voorbereidingswerkzaamheden die nu nog plaats vinden.

Het nemen van deze beslissing doen we met pijn in ons hart.

We hopen echter, dat we met zijn allen deze Corona crisis in gezondheid mogen doorkomen en dan in 2021 een groot feest mogen vieren.

Graag danken we al onze sponsoren en vrijwilligers die dit jaar al hun toezegging hebben gedaan. Mede dankzij jullie bijdrage kunnen wij dit feest ieder jaar organiseren. Graag willen wij een ieder dan ook vragen of wij de toezegging 2020 mogen meenemen naar 2021.

Rest ons niets anders meer dan u heel veel gezondheid toe te wensen voor u en uw dierbaren!

Het OA4D Team