Adverteren / sponsoring

Adverteren in het programmaboekje

Voordelen adverteren in het boekje van de Oranje Feestweek:


  • Het boekje is circa tien weken actueel in ieder huishouden.


  • Het A5-formaat is handzaam.


  • De dekkingsgraad is 99 procent..


  • De verhouding tussen redactioneel en advertenties is 45 procent om 55 procent.


  • Het boekje heeft een oplage van 20.000 stuks.


  • U adverteert doelgericht voor uw lokale doelgroep.


  • Bedrijfsleden van de Oranjevereniging Beatrix ontvangen 10 procent korting op de advertentietarieven.


  • Het boekje verschijnt in Nieuw-Vennep, Abbenes, Beinsdorp, Burgerveen, Leimuidendijk en Lissebroek.


Advertenie tarieven

Hele paginaHalve paginakwart pagina
Advertentiepagina450 euro280 euro180 euro

Omslag- en middenpagina:
Gereserveerd voor meer informatie mail Brenda Ippel  brenda.ippel@ov-beatrix.nl

 

Colofon

Uitgave van: Oranjevereniging “Beatrix” Nieuw-Vennep

Oplage: 20.000 stuks Huis aan Huis Haarlemmermeer-Zuid

Verspreiding: Nieuw-Vennep, Beinsdorp, Abbenes, Lisserbroek,

Leimuiderbrug en Burgerveen.

Vormgeving & redactie: Brenda Ippel, T: 06 53 92 07 95

Fotografie: Rob Joore (www.rmjoore.com) en Hans Stellingwerf

Drukwerk: Logo’s & Letters Nieuw-Vennep

Advertenties: Bestuur Oranjevereniging “Beatrix”